Istniej wiele różnych form wypoczynku. Jedną z nich jest spacer po mieście pozwalający na poznanie historii tego miasta, dzięki obejrzeniu jego zabytków. Białystok może się pochwalić zabytkami z drugiej połowy XVI w. Z tego właśnie okresu pochodzą najstarsze elementy zamku Branickich. W XVII w. wybudowano dawny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

spacer

Tony Bowden / Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Jan Klemens Branicki

Postacią znana i cenioną w historii Białegostoku jest Jan Klemens Branicki. To dzięki jego staraniom miasto rozwinęło się i zostało gruntownie przebudowane zgodnie z jego pomysłem.
Dzisiejszy Rynek Kościuszki zawdzięcza swoją architekturę właśnie Janowi Klemensowi Branickiemu. A wzgórza św. Rocha i św. Marii Magdaleny za radą Branieckiego zostały powiązane urbanistycznie z miastem.
Z tamtych czasów pochodzi Pałacyk Gościnny, dawniej cerkiew Magdy Magdaleny a dzisiaj Archiwum Państwowe oraz ratusz.

Pałace fabrykanckie

Ciekawym zabytkiem jest dworzec kolejowy z 1861 r., który kilka lat temu przeszedł renowację.
W Białymstoku możemy podziwiać doskonale zachowane zabytki architektury rezydencjonalnej takie jak: pałac fabrykancki przy ul. Warszawskiej 37, willa generała von Driesena przy ul. Świętojańskiej 17, pałac Nowików przy ul. Lipowej 35, pałac przy ul. Świętojańskiej 15 czy willa przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 3.
Przeglądając rejestr zabytków miasta ze zdziwieniem dowiemy się, że znajduje się w nim 258 białostockich obiektów:88 budynków mieszkalnych, 13 zabytków sakralnych i 6 zespołów pałacowych.