image-45W Białymstoku istnieje Białostockie Towarzystwo Esperantystów. Zostało ono założone przez Jakuba Szapiro w 1920 r. Wtedy funkcjonowało pod nazwą Towarzystwo im. Ludwika Zamenhofa. Działało do końca II wojny światowej. Odnowiło ...